Algemene voorwaarden Norden Trips

Norden Trips voorziet u van persoonlijk advies om te komen tot een reisprogramma en bemiddelt voor u bij de organisatie van de reis. Norden Trips is een zelfstandige reisonderneming aangesloten bij Face2Face Travel te Almere. Alle reizen worden bij Face2Face Travel onder de ANVR reisvoorwaarden geboekt, bovendien is Norden Trips door deze samenwerking ook lid van het SGR en het Calamiteitenfonds. Wel zo prettig en vertrouwd! Het correspondentieadres van Face2Face Travel is:

Face2Face Travel – Xenonstraat 167 – 1362 GH Almere – T: 036-5488288 – E: info@face2facetravel.nl

Het is belangrijk dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Norden Trips. Door het bevestigen van de offerte met bijbehorend reisprogramma gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

ANVR & SGR

logos ANVR, SGR, CF, F2FConform het boeken via Face2Face Travel zijn op boekingen de ANVR reisvoorwaarden en de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing op de door ANVR Reisorganisatoren aangeboden reizen en diensten. Op alle overige onderdelen van deze reservering zijn de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing. De reservering, met uitzondering van losse vliegtickets, valt onder de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden.

Face2Face Travel is tevens aangesloten bij het SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

Aansprakelijkheid

Hoewel er grote zorg wordt besteed aan de opmaak en inhoud van onze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de website aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende reisorganisatie en/of luchtvaartmaatschappij.

 

Privacy

Norden Trips respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Wij stellen uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie.

 

Copyright

Alle publicaties van Norden Trips zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Norden Trips, Hertenhoek 90 te Prinsenbeek.

 

Prijzen/offerte en reisprogramma

De prijs in de offerte is aangeduid per persoon. Alleen schriftelijke prijzen in de offerte zijn geldig, zolang de geldigheidsduur opgenomen in de offerte niet is verstreken.

Wij raden u aan voor het bevestigen van de offerte en het bijbehorende reisprogramma alle zaken goed door te nemen. Speciaal vragen wij aandacht voor het controleren van de voor- en achternamen zoals vermeld in het paspoort, geboortedata, vertrekdatum, reisroute, aankomst- en vertrektijden. Norden Trips zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent problemen ontstaan. Eventuele kosten die te wijten zijn aan een verkeerde opgave van namen zijn altijd ten laste van de reiziger.

Transportmaatschappijen behouden zich het recht voor om hun tarieven ten allen tijden te wijzigingen en kunnen beslissen om de taksen te verhogen en/of brandstoftoeslagen in te voeren. De verhoging of eventuele verlaging van deze taksen en toeslagen zal automatisch worden verrekend bij het opmaken van de reisdocumenten.

 

Boeking en betaling

Indien uw reservering een optie is, houdt dit in dat transport, verblijf en excursies voorlopig door Norden Trips gereserveerd zijn bij de leverancier, echter dat de leverancier het recht heeft de optie te annuleren zonder voorafgaande verwittiging. Ook heeft de leverancier het recht de prijs te wijzigen. Zodra u de optie bij Norden Trips bevestigd, wordt de optie een definitieve boeking.

Indien uw reservering op aanvraag is, dan heeft Norden Trips op het moment van boeken onvoldoende beschikbaarheid om het transport, verblijf of excursie te kunnen boeken. Elementen van de reis worden aangevraagd bij de leverancier en dit betekent dat de aanvraagboeking bindend en definitief is. De normale boekingsvoorwaarden zijn dan van kracht en zonder kosten kan de reis niet meer worden geannuleerd.

Bij bevestiging van uw reservering zal meteen de factuur worden opgemaakt met een aanbetalingsbedrag van 20% van de reissom. De totale reissom voor transporttickets wordt echter onmiddellijk gefactureerd, omdat de reservering van vluchten en overtochten bij het definitief maken van de boeking direct wordt uitgevoerd. Dit geldt tevens voor de kosten van de annuleringsverzekering en een boeking gemaakt minder dan 30 dagen voor vertrek of bij aanvraagboekingen.

De transporttickets worden direct na reservering geboekt en vanaf dat moment zijn de algemene annuleringsvoorwaarden niet meer van toepassing en bedragen de annuleringskosten 100% volgens de voorwaarden verbonden aan de betrokken vervoersmaatschappij. Wij raden  een annuleringsverzekering aan.

De totale reissom dient uiterlijk 30 dagen voor vertrek te worden betaald aan Norden Trips. Indien de reissom niet voor deze termijn is betaald, zullen eventuele extra kosten in rekening worden gebracht.

Norden Trips behoudt zich het recht voor de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en van toepassing zijnde wisselkoersen daartoe aanleiding geven.

 

Formaliteiten

Als reiziger bent u zelf verantwoordelijk voor de juiste reispapieren. Neem bij twijfel contact op met de ambassade. Norden Trips wijst elke verantwoordelijkheid hieromtrent af. Kinderen dienen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of identiteitskaart te hebben om te kunnen reizen naar het buitenland en terug naar Nederland. Het bijgeschreven staan in het paspoort is vanaf deze datum niet meer geldig. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw gemeente of ambassade.

Voor informatie over medische formaliteiten en gezondheidsadviezen verwijzen wij u naar de plaatselijke GGD of naar het Havenziekenhuis in Rotterdam, deze instanties zijn toonaangevend in het adviseren over reizigersziekten. De gegevens die deze instanties verstrekken, kan onder geen enkel beding leiden tot aansprakelijkheid van Norden Trips.

Bij autohuur is een creditcard op naam van de hoofdbestuurder verplicht en elke bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. De reiziger is zelf verplicht om voor het juiste rijbewijs te zorgen, Norden Trips aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling “verloren bagage” van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te krijgen. Bij transport per touringcar of ferrymaatschappij dient een verklaring te worden gevraagd aan de hostess. Zonder verklaring kunt u geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Norden Trips helpt u uiteraard bij het aanvragen van extra bagage (zoals fietsen, wintersportmateriaal etc) bij de door u gekozen luchtvaartmaatschappij. Norden Trips kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de voorwaarden waaronder dit gebeurt daar dit volledig onder de verantwoordelijkheid valt van de luchtvaartmaatschappij. Dit houdt in dat eventuele bijkomende kosten voor het vervoer van dergelijke bagage steeds ten laste van de reiziger zijn.

Norden Trips kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade aan uw bagage tijdens de reis en het verblijf. Wij raden u aan een goede reisverzekering af te sluiten.

 

Dienstregelingen

De vermelde vertrek- en aankomsttijden in het reisprogramma zijn indicatief en kunnen ten allen tijden veranderd worden door de transportmaatschappij voor of tijdens de reis. Norden Trips kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Annuleringen en wijzigingen

Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen betaald te worden, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. Wij raden u aan een goede annuleringsverzekering af te sluiten. De annuleringskosten worden berekend aan de hand van het tijdstip van annuleren. Indien het percentage de kosten niet volledig dekt, worden deze kosten alsnog bijgevoegd.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  1. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.
  2. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
  3. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.
  4. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.
  5. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom.
  6. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
  7. bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Zodra vlieg- en ferrytickets geboekt zijn, is terugbetaling niet meer mogelijk en lopen de annuleringskosten op tot 100% van de prijs van desbetreffende tickets ongeacht het tijdstip van annulering. De bovenstaande percentages zijn in dat geval niet van toepassing.

Er kunnen altijd kleine wijzigingen plaatsvinden aan een geboekte reis zoals het wijzigen van een kenteken, leeftijd, kamertype, maaltijden, excursies etc. Hiervoor worden naast de normale prijsaanpassing uitgeschreven door de leverancier, kosten per dossier doorberekend van € 27,-. Bij een wijziging van de reisdata of gereserveerde transport- en verblijfsaccommodaties gelden automatisch de annuleringsvoorwaarden. Bij wijziging van de schrijfwijze van een naam zullen alle kosten worden doorberekend aan de reiziger.

 

Aansprakelijkheid

Norden Trips is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, stakingen (en anderszins gebeurtenissen). Eventuele extra kosten voor reis of verblijf zijn voor rekening van de reiziger.

Norden Trips is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport, dit geldt ook voor kosten ontstaan door gemiste aansluitingen ingevolge deze vertragingen.

Indien gereserveerde excursies of activiteiten worden afgelast, valt dit niet onder de aansprakelijkheid van Norden Trips.

Norden Trips kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door dood of blijvend (letsel) van de reiziger tijdens de reis en het verblijf of bij deelname aan excursies/activiteiten. Norden Trips bemiddelt voor u bij de organisatie van de reis, de daadwerkelijke boeking (transport, verblijf en excursie) van de reis wordt door Norden Trips gedaan bij een Nederlandse touroperator gespecialiseerd in reizen naar Scandinavië. Deze reisorganisatie is uiteraard aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds, zodat u goed en verzekerd op reis gaat. Norden Trips adviseert u een goede reisverzekering af te sluiten behorende bij de reis en de activiteiten die u tijdens de reis gaat ondernemen.

De reisprogramma’s die worden aangeboden door Norden Trips zijn zeer nauwkeurig en in overleg met de reiziger samengesteld volgens gegevens die op dat moment bij Norden Trips bekend zijn. Indien er wijzigingen plaatsvinden in de diensten zoals opgenomen in het reisprogramma, dan zal Norden Trips de reiziger daarvan in kennis stellen.

De persoon die als eerste deelnemer staat vermeld op de boekingsbevestiging is de hoofdboeker en hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere deelnemers op het boekingsformulier. Minderjarige reizigers moeten toestemming hebben van hun ouders of voogd voor het boeken van een reis.

 

Persoonlijke gegevens

Aan speciale wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of het daadwerkelijk lukt is vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener. Is de wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoet gekomen, dan is er sprake van essentie. Het kan zijn dat een dienstverlener hiervoor extra kosten in rekening brengt, deze kosten dienen door de reiziger betaald te worden.

Het is belangrijk om alle persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang zijn,  door te geven aan Norden Trips.  Voorbeelden hiervan zijn diëten, ziektes en handicaps.

 

Terugbetaling

De waarde van een niet-verkregen dienst tijdens de reis kan eventueel alleen teruggevorderd worden door het overleggen van een uitgeschreven verklaring van de leverancier en voorzien van handtekening, bedrijfsstempel en vermelding van excursie.

Indien u eerder uit een verblijfsaccommodatie vertrekt, dient u hiervan een bewijs te kunnen overleggen van de leverancier met akkoord. Zonder dit bewijs is een eventuele terugbetaling niet mogelijk.

 

Klachten

Indien u ontevreden bent, dient u dit onmiddellijk te melden aan de leverancier ter plaatse, zodat zij voor u een oplossing kunnen zoeken. Indien u niet tevreden bent over de ter plaatse voorgestelde oplossing, verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met Norden Trips.  Alle kosten die verbonden zijn aan de gevolgen van het niet naleven van deze meldingsplicht, zijn ten laste van de reiziger.